mod_fcgid.so

Hướng dẫn cài PHP 7 vào Apache

Hướng dẫn cài PHP 7 vào Apache
Mới đây, cộng đồng lâp trình viên đang háo hức với việc PHP 7 trình làng. Tuy còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng đã có rất nhiều đánh giá tích cực: tốc độ sử lý nhanh hơn rất nhiều so với PHP 5, một số code style mới được đưa vào nhằm tăng […]